Κατηγορίες & βραβεία

Τα Digital Media Awards καλούν για συμμετοχή το σύνολο των παρόχων περιεχομένου που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαδικτυακών εκδόσεων ανεξαρτήτως πλατφόρμας

1. Ανάπτυξη & Διαχείριση Online Περιεχομένου

1.1 Best Original Reporting

Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο.

1.2 Best Breaking News Reporting

Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη έκτακτης είδησης ή γεγονότος. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο.

1.3 Best Investigative Reporting

Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος, με τρόπο που αναδεικνύει τον ερευνητικό ρόλο της δημοσιογραφίας. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο.

1.4 Best International Reporting

(π.χ. αποστολή στο εξωτερικό)
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη διεθνούς είδησης ή γεγονότος. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο.

1.5 Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling

Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πλατφόρμας για την παραγωγή και δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.6 Best Digital Video Reporting / Storytelling

Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση του Video ως Μέσου για την παραγωγή και δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.7 Best Photo Reporting / Storytelling

Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού για τη δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.8 Best Use of Data for a Story/ Report

Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων data για τη δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.9 Best Editorial – Best Column

Βραβεύονται οι καλύτερες μόνιμες ενότητες περιεχομένου (αρθρογραφία) ή στήλες.

1.10 Best Long Form Content

Βραβεύονται τα καλύτερα εκτενή δημοσιογραφικά κείμενα ή ρεπορτάζ (άνω των 1.500 λέξεων) που δημοσιεύτηκαν online.

1.11 Best Web / Mobile Video Channel or Series

Βραβεύεται η αξιοποίηση του Web / Mobile / Smart TV / περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ξεχωριστής πλατφόρμας μοναδικού περιεχομένου σε video format.

2. Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη

2.1 Best Responsive or Mobile Edition

Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας με ενιαίο σχεδιασμό για Web και Mobile περιβάλλον (Responsive design για mobile έκδοση website ή ανεξάρτητη mobile έκδοση).

2.2 Best App (Smartphone or Tablet)

Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας μέσω ξεχωριστής εφαρμογής (Application) στο mobile περιβάλλον.

2.3 Best Home Page

Σχεδιαστική διαδραστική προσέγγιση της αρχικής «σελίδας» για Web Sites ή Mobile Sites περιεχομένου.

2.4 Best Personalized Service

Ξεχωριστές υπηρεσίες ή εφαρμογές που αποτελούν μέρος των λειτουργιών ενός Web ή Mobile Site περιεχομένου και στοχεύουν στην ενίσχυση των προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τον επισκέπτη.

2.5 Best Reader Interaction

(Community Management / Messaging Services) Βραβεύεται η καλύτερη διαχείριση ψηφιακής κοινότητας.

2.6 Best Outstanding New Project / Product

Βραβεύεται η καλύτερη καινούρια ενότητα πρωτότυπου περιεχομένου ή προσαρμογής διεθνούς project (ανεξαρτήτως format).

3. Ψηφιακή Επικοινωνία & Μarketing

3.1 Best Use of Facebook

Διαχείριση / χρήση του Facebook για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του Facebook ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.2 Best Use of Instagram

Διαχείριση / χρήση του Instagram για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του Instagram ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.3 Best Use of YouTube

Διαχείριση / χρήση του Youtube για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του YouTube ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών – ειδικό κανάλι, ενέργειες πάνω στο Youtube).

3.4 Best Use of Other Social Media Platforms (Messenger, WhatsApp,Twitter, Viber, κλπ)

Διαχείριση / χρήση πλατφόρμας, όπως το Messenger και το Twitter, για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία της πλατφόρμας ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.5 Best Search Marketing

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν το Search Engine Optimization και η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης για την επίτευξη στόχων, όπως το πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και η αύξηση των επισκέψεων μέσω του SEO.

3.6 Best e-newsletter

Ηλεκτρονικά newsletters για την επικοινωνία ψηφιακής έκδοσης.

3.7 Best Campaign for Launch/Re-launch

Δημιουργία και υλοποίηση επικοινωνιακών καμπανιών για το λανσάρισμα ή το επαναλανσάρισμα ψηφιακών εκδόσεων.

3.8 Best Engagement Strategy

Στρατηγική ή σύνολο ενεργειών που αφορούν στο αυξημένο engagement των επισκεπτών με την ψηφιακή έκδοση συνολικά (brand, περιεχόμενο, υπηρεσίες).

3.9 Best CSR Award

Υπηρεσίες / ενέργειες με σκοπό την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ψηφιακού Μέσου.

4. Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους

4.1 Best Innovative Service

Καινοτόμες υπηρεσίες προς τους διαφημιζόμενους.

4.2 Best Native Advertising Strategy

Βραβεύεται η Στρατηγική για native advertising που ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς: Δημιουργικότητα, εκτέλεση, διανομή και προώθηση, όπως επίσης και για την αποτελεσματικότητά της.

4.3 Most Effective Native Advertising Campaign

Βραβεύονται οι πιο αποτελεσματικές καμπάνιες σε ψηφιακά Μέσα (ή Μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphone, Tablet). Θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα.

4.4 Most Creative Native Advertising Campaign

Βραβεύονται οι πιο δημιουργικές καμπάνιες σε ψηφιακά Μέσα (ή Μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphone, Tablet). Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ιδέα, την εκτέλεση, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα της καμπάνιας.

4.5 Best Use of Video in Native Advertising

Βραβεύεται η καλύτερη χρήση video για native advertising. Πώς αξιοποιήσατε το βίντεο; Ποια ήταν η ιδέα, πόσο αξιόλογη ήταν η παραγωγή και ποια η αποτελεσματικότητα της ενέργειας;

4.6 Best Use of Social Media in Native Advertising

Βραβεύεται η καλύτερη διαχείριση / χρήση Social Media, για την επικοινωνία/προώθηση native advertising, περιεχομένου ή καμπάνιας.

4.7 Creative Use of Cross Μedia

Δημιουργική συνδυαστική χρήση διαφόρων Μέσων για επικοινωνιακές ενέργειες.

4.8 Creative Use of Innovative Formats

Δημιουργική χρήση καινοτόμων formats για επικοινωνιακές ενέργειες.

4.9 Best Use of Data in Native Advertising

Αποτελεσματική χρήση δεδομένων σε programmatic πλατφόρμα, για την προβολή μιας native advertising καμπάνιας.

4.10 Best Programmatic Campaign for a Brand

Επικοινωνιακή καμπάνια από κάποιον publisher για brand, η οποία αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρει το Programmatic, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στον διαφημιζόμενο.

4.11 Best Effectiveness Campaign for Direct Response

Αποτελεσματικές καμπάνιες σε ψηφιακά Μέσα (ή Μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphone Tablet). Θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα.

4.12 Best Tablet or Mobile Αdvertising

Αποτελεσματικές καμπάνιες σε περιβάλλον mobile (publisher tablet editions, mobile editions).

5. Crisis Publishing

5.1 Best Original Reporting | Covid-19

Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο που αφορούσε αποκλειστικά στην κρίση.

5.2 Best Good News Coverage | Covid-19

Βραβεύεται το περιεχόμενο που συνέβαλε με την καταγραφή και ανάδειξη ευχάριστων ειδήσεων στη δημιουργία θετικής διάθεσης.

5.3 Best CSR Initiative | Covid-19

Υπηρεσίες / ενέργειες με σκοπό την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ψηφιακού Μέσου κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Τα Μεγάλα ΒραβείαPlatinum Awards

H ύψιστη διάκριση για τις ενότητες 1-5 των βραβείων. Απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.

Digital Medium Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Ψηφιακό Μέσο (portal ή site) που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Platinum – Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Digital Publisher Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στον Εκδοτικό Όμιλο που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Platinum – Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.Digital Media Agency Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Media Agency που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Platinum – Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Digital Brand Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Platinum – Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Χορηγός

Διοργάνωση

Official Publication