Κρατήστε με ενήμερο για τα Digital Media Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Ανάπτυξη & Διαχείριση Online Περιεχομένου

1.1 Best Original Reporting
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος, έκτακτης είδησης ή ερευνητικής δημοσιογραφίας. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο.

1.2 Best International Reporting (π.χ. αποστολή στο εξωτερικό)
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη διεθνούς είδησης ή γεγονότος. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο.

1.3 Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling
Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πλατφόρμας για την παραγωγή και δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.4 Best Digital Video Reporting / Storytelling
Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση του Video ως Μέσου για την παραγωγή και δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.5 Best Photo Reporting / Storytelling
Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού για τη δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.6 Best Use of Data for a Story / Report
Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων data για τη δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.7 Best Editorial – Best Column
Βραβεύονται οι καλύτερες μόνιμες ενότητες περιεχομένου (αρθρογραφία) ή στήλες.

1.8 Best Long Form Content
Βραβεύονται τα καλύτερα εκτενή δημοσιογραφικά κείμενα ή ρεπορτάζ (άνω των 1.500 λέξεων) που δημοσιεύτηκαν online.

1.9 Best COVID-19 Reporting
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος. Βραβεύεται αποκλειστικά το περιεχόμενο που αφορούσε αποκλειστικά στην κρίση.

1.10 Best Live Streaming Event or Series by a Digital Publisher
Βραβεύεται το καλύτερο μεμονωμένο live streaming event ή σειρά live streaming events, το οποίο διοργανώθηκε και αναμεταδόθηκε από Ψηφιακό Εκδότη, εν είδει περιεχομένου.

Ενότητα 2: Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη

2.1 Best Responsive or Mobile Edition
Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας με ενιαίο σχεδιασμό για Web και Mobile περιβάλλον (Responsive design για mobile έκδοση website ή ανεξάρτητη mobile έκδοση).

2.2 Best App (Smartphone or Tablet)
Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας μέσω ξεχωριστής εφαρμογής (Application) στο mobile περιβάλλον.

2.3 Best Home Page
Σχεδιαστική διαδραστική προσέγγιση της αρχικής «σελίδας» για Web Sites ή Mobile Sites περιεχομένου.

2.4 Best Personalized Service
Ξεχωριστές υπηρεσίες ή εφαρμογές που αποτελούν μέρος των λειτουργιών ενός Web ή Mobile site περιεχομένου και στοχεύουν στην ενίσχυση των προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τον επισκέπτη.

2.5 Best Reader Interaction (Community Management / Messaging Services)
Βραβεύεται η καλύτερη διαχείριση ψηφιακής κοινότητας.

2.6 Best Outstanding New Project / Product
Βραβεύεται η καλύτερη καινούρια ενότητα πρωτότυπου περιεχομένου ή προσαρμογής διεθνούς project (ανεξαρτήτως format).

Ενότητα 3: Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing

3.1 Best Use of Facebook
Διαχείριση / χρήση του Facebook για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του Facebook ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.2 Best Use of Instagram
Διαχείριση / χρήση του Instagram για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του Instagram ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.3 Best Use of YouTube
Διαχείριση / χρήση του Youtube για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του YouTube ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών – ειδικό κανάλι, ενέργειες πάνω στο Youtube).

3.4 Best Use of TikTok
Διαχείριση / χρήση του TikTok για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του TikTok ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.5 Best Use of Other Social Media Platforms
(Messenger, WhatsApp, Viber, Twitter, κλπ) Διαχείριση / χρήση πλατφόρμας για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία της πλατφόρμας ως πρόσθετου καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.6 Best Search Marketing
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν το Search Engine Optimization και η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης για την επίτευξη στόχων, όπως το πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και η αύξηση των επισκέψεων μέσω του SEO.

3.7 Best e-newsletter
Ηλεκτρονικά newsletters για την επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου.

3.8 Best Campaign for Launch / Re-launch
Δημιουργία και υλοποίηση επικοινωνιακών καμπανιών για το λανσάρισμα ή το επαναλανσάρισμα ψηφιακών εκδόσεων/ περιεχομένου/προϊόντος/ υπηρεσίας.

3.9 Best Engagement Strategy
Στρατηγική ή σύνολο ενεργειών που αφορούν στο αυξημένο engagement των επισκεπτών.

3.10 Best CSR Award
Υπηρεσίες / ενέργειες με σκοπό την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ψηφιακού Μέσου / Brand.

Ενότητα 4: Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους

4.1 Best Innovative Service
Καινοτόμες υπηρεσίες προς τους διαφημιζόμενους.

4.2 Best Native Advertising Strategy
Βραβεύεται η Στρατηγική για native advertising που ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς: Δημιουργικότητα, εκτέλεση, διανομή και προώθηση, όπως επίσης και για την αποτελεσματικότητά της.

4.3 Most Effective Native Advertising Campaign
Βραβεύονται οι πιο αποτελεσματικές καμπάνιες σε ψηφιακά Μέσα (ή Μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphone, Tablet). Θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα.

4.4 Most Creative Native Advertising Campaign
Βραβεύονται οι πιο δημιουργικές καμπάνιες σε ψηφιακά Μέσα (ή Μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphone, Tablet). Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ιδέα, την εκτέλεση, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα της καμπάνιας.

4.5 Best Use of Video in Native Advertising
Βραβεύεται η καλύτερη χρήση video για native advertising. Πώς αξιοποιήσατε το βίντεο; Ποια ήταν η ιδέα, πόσο αξιόλογη ήταν η παραγωγή και ποια η αποτελεσματικότητα της ενέργειας;

4.6 Best Use of Social Media in Native Advertising
Βραβεύεται η καλύτερη διαχείριση / χρήση Social Media, για την επικοινωνία/προώθηση native advertising, περιεχομένου ή καμπάνιας.

4.7 Creative Use of Cross Μedia
Δημιουργική συνδυαστική χρήση διαφόρων Μέσων για επικοινωνιακές ενέργειες.

4.8 Creative Use of Innovative Formats
Δημιουργική χρήση καινοτόμων formats για επικοινωνιακές ενέργειες.

4.9 Best Use of Data in Native Advertising
Αποτελεσματική χρήση δεδομένων σε programmatic πλατφόρμα, για την προβολή μιας native advertising καμπάνιας.

4.10 Best Programmatic Campaign for a Brand
Επικοινωνιακή καμπάνια από κάποιον publisher για brand, η οποία αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρει το Programmatic, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στον διαφημιζόμενο.

4.11 Best Effectiveness Campaign for Direct Response
Αποτελεσματικές καμπάνιες σε ψηφιακά Μέσα (ή Μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphone, Tablet). Θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα.

4.12 Best Tablet or Mobile Αdvertising
Αποτελεσματικές καμπάνιες σε περιβάλλον mobile (publisher tablet editions, mobile editions).

4.13 Best Branded Event by a Digital Publisher
Βραβεύεται το πιο πετυχημένο physical ή phygital Event, που διοργανώθηκε από Ψηφιακό Εκδότη για brand/brands ή για εμπορικούς σκοπούς.

Ενότητα 5: Podcasts

5.1 Best in Arts & Culture
Θεματολογία γύρω από σινεμά, μουσική, βιβλίο, πολιτιστικά, τέχνες, κ.α.

5.2 Best in Entertainment
Θεματολογία γύρω από Κωμωδία, Τηλεόραση, Celebrities, Magazine Formats, Chat based Formats.

5.3 Best in Current Affairs
Δημοσιογραφία, Νέα, Πολιτική, Κοινωνία.

5.4 Best in Business & Finance
Θεματολογία σχετική με επιχειρήσεις, business news, οικονομία.

5.5 Best in History
Παρουσίαση ιστορικών θεμάτων.

5.6 Best in Sports
Παρουσίαση αθλητικών θεμάτων.

5.7 Best in Food & Travel
Γαστρονομικό και ταξιδιωτικό περιεχόμενο, είτε σε μορφή κριτικής, storytelling, chat based format, κ.α.

5.8 Best in Hobbies & Lifestyle
Θεματολογία γύρω από συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και hobbies, όπως τεχνολογία, gaming, αυτοκίνητο, αστρολογία, κ.α.

5.9 Best in Health, Wellbeing & Relationships
Θεματολογία που αφορά σε υγεία, σωματική και ψυχολογική, ευεξία, σχέσεις, οικογένεια, κ.α.

5.10 Best Sponsored Podcast
Podcasts τα οποία χορηγούνται από brand με το οποίο τους συνδέουν κοινές αξίες και στόχοι και συντελούν στην ανάπτυξη του καταναλωτικού κοινού του brand.

5.11 Best in Other
Λοιπές κατηγορίες που δεν αναφέρονται παραπάνω.

Μεγάλες Βραβεύσεις

Platinum Award
Απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.

Digital Publisher of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στον Εκδοτικό Όμιλο που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Digital Medium of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Ψηφιακό Εκδοτικό Μέσο που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Digital Media Agency of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Media Agency που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Digital Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

AdTech Solution Provider of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στον AdTech Provider που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Platinum – Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Διακρίσεις

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία