Κατηγορίες & βραβεία

Τα Digital Media Awards καλούν για συμμετοχή το σύνολο των παρόχων περιεχομένου που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαδικτυακών εκδόσεων ανεξαρτήτως πλατφόρμας

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

PLATINUM AWARD

H ύψιστη διάκριση για τις ενότητες βραβείων Aνάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου, Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη, Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing, Υπηρεσία προς τους Διαφημιζόμενους. Απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.

DIGITAL MEDIA ΑGENCY OF THE YEAR

Το βραβείο θα απονεμηθεί στo Digital Media Agency που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους. Το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

DIGITAL PUBLICATION OF THE YEAR

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Digital Publication (portal, site, κ.α.) που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους. Το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. Ανάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου PLATINUM AWARD

1.1 Best Original Reporting

Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος (π.χ. Εκλογές, NBA All Star Game). Βραβεύεται το περιεχόμενο.

1.2 Integrated Reporting (Text – Photo – Audio)

Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη μοναδικού ειδησεογραφικού περιεχομένου με χρήση πολλαπλών formats. Βραβεύεται η χρήση πολλαπλών μέσων και formats.

1.3 Best Video Storytelling

Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση του Video ως Μέσου για την παραγωγή και δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.4 Best Photo Storytelling

Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού για τη δημιουργία ειδησεογραφικού περιεχομένου.

1.5 Best Editorial – Best Column

Βραβεύονται μόνιμες ενότητες περιεχομένου (αρθρογραφία) ή στήλες.

1.6 Best Long form Content

Βραβεύονται τα καλύτερα εκτενή δημοσιογραφικά κείμενα ή ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκαν online.

1.7 Best Only Web / Mobile Video Channel or Series

Βραβεύεται η αξιοποίηση του Web / Mobile / Smart TV / περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ξεχωριστής πλατφόρμας μοναδικού περιεχομένου σε video format (όχι αναμετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος – Web / Mobile Channel).

2. Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη PLATINUM AWARD

(Reader Services & User Experience)

2.1 Best Mobile Edition

Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας στο mobile περιβάλλον (mobile έκδοση website ή ανεξάρτητη mobile έκδοση).

2.2 Best Responsive Site

Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας με ενιαίο σχεδιασμό για Web και mobile περιβάλλον (Responsive design για mobile έκδοση website ή ανεξάρτητη mobile έκδοση).

2.3 Best App (Smartphone or Tablet)

Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας μέσω ξεχωριστής εφαρμογής (Application) στο mobile περιβάλλον (Smartphones ή Tablets).

2.4 Best Home Page

Σχεδιαστική διαδραστική προσέγγιση της αρχικής «σελίδας» για Web Sites ή Mobile Sites περιεχομένου.

2.5 Best Reader Interaction (Community Management)

Βραβεύεται η καλύτερη διαχείριση ψηφιακής κοινότητας.

2.6 Best Personalized Service

Ξεχωριστές υπηρεσίες ή εφαρμογές που αποτελούν μέρος των λειτουργιών ενός Web ή Mobile Site περιεχομένου και στοχεύουν στην ενίσχυση των προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τον επισκέπτη.

2.7 Best Outstanding New Project / Product

Βραβεύεται η καλύτερη καινούρια ενότητα πρωτότυπου περιεχομένου ή προσαρμογής διεθνούς project (ανεξαρτήτως format).

3. Ψηφιακή Επικοινωνία & Μarketing PLATINUM AWARD

3.1 Best Use of Facebook

Διαχείριση / χρήση του Facebook για την επικοινωνία Web ή Mobile ή Tablet έκδοσης ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική περιεχομένου, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του Facebook ως επιπλέον καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.2 Best Use of Twitter

Διαχείριση / χρήση του Twitter για την επικοινωνία Web ή Mobile ή Tablet έκδοσης ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική περιεχομένου, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του twitter ως επιπλέον καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.3 Best Use of Instagram

Διαχείριση / χρήση του Instagram για την επικοινωνία Web ή Mobile ή Tablet έκδοσης ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική περιεχομένου, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του Instagram ως επιπλέον καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών).

3.4 Best Use of YouTube

Διαχείριση / χρήση του Youtube για την επικοινωνία Web ή Mobile ή Tablet έκδοσης ψηφιακού περιεχομένου (στρατηγική περιεχομένου, διάδραση με τους χρήστες, λειτουργία του YouTube ως επιπλέον καναλιού τροφοδότησης / επικοινωνίας περιεχομένου και υπηρεσιών – ειδικό κανάλι, ενέργειες πάνω στο Youtube).

3.5 Best Social Media Marketing

Επικοινωνιακή πολιτική, μέσω social networks και community sites, (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter κ.α) για την προώθηση του περιεχομένου, των υπηρεσιών ή του brand μίας έκδοσης στο ψηφιακό περιβάλλον.

3.6 Best e-newsletter

Ηλεκτρονικά newsletters ψηφιακής έκδοσης.

3.7 Best Launch & Re-launch Campaign

Επικοινωνιακές καμπάνιες για το λανσάρισμα ή το επαναλανσάρισμα ψηφιακών εκδόσεων.

3.8 Best Engagement Strategy

Στρατηγική ή σύνολο ενεργειών που αφορούν στο μεγαλύτερο engagement των επισκεπτών με την ψηφιακή έκδοση συνολικά (brand, περιεχόμενο, υπηρεσίες).

3.9 Best Public Service / CSR Award

Υπηρεσίες / ενέργειες με σκοπό την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ψηφιακού μέσου.

3.10 Best Use of Innovative Social Medium

Καλύτερη χρήση / υιοθέτηση καινούριου Social Medium ή καινοτόμου format.

4. Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους PLATINUM AWARD

4.1 Best Innovative Service

Καινοτόμες υπηρεσίες προς τους διαφημιζόμενους.

4.2 Best Native Advertising

Ενέργειες Marketing προς διαφημιζόμενους που στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο και φιλοξενούνται σε άρθρα ή κατηγορίες των publishing web / mobile sites ή στα αντίστοιχα apps.

4.3 Best Content Marketing

Ενέργειες Marketing που στηρίζονται στο περιεχόμενο και αποτελούν ξεχωριστές ενότητες περιεχομένου ή microsites ως υπηρεσία προς τους διαφημιζόμενους ή ως αυτοαναφορικές ενέργειες marketing από digital publishing properties.

4.4 Creative Use of Μedia

Δημιουργική χρήση του μέσου για επικοινωνιακές ενέργειες / cross media campaigns (Contribution).

4.5 Creative Use of Innovative Formats

Δημιουργική χρήση Innovative Formats για επικοινωνιακές ενέργειες.

4.6 Best Programmatic Campaign for a brand

Επικοινωνιακή καμπάνια η οποία αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρει το Programmatic προσφέροντας προστιθέμενη αξία στο διαφημιζόμενο.

4.7 Best Effectiveness Campaign for Branding

Αποτελεσματικές καμπάνιες σε ψηφιακά μέσα (ή μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphones, Tablet). Θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα.

4.8 Best Effectiveness Campaign for Direct Response

Αποτελεσματικές καμπάνιες σε ψηφιακά μέσα (ή μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphones, Tablet). Θα πρέπει να δοθούν ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα.

4.9 Best Commercial Use of Data

Αποτελεσματική χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση digital publishing properties για τη βελτιστοποίηση επικοινωνιακών ενεργειών (Real Time Advertising, Cross Media Marketing κ.α.).

4.10 Best Tablet or Mobile Αdvertising

Αποτελεσματικές καμπάνιες σε περιβάλλον mobile (tablet editions, mobile editions).

5. Ειδικά βραβεία

5.1 Best Local News Site

Τοπικού γεωγραφικού ενδιαφέροντος Web / Mobile Sites περιεχομένου.

5.2 Best New Entry

Πρωτοεμφανιζόμενα Web / Mobile Sites περιεχομένου (2016).

5.3 Best Vertical / Thematic Blogs

Θεματικά Blogs – προσωπικά ή ομάδων bloggers – ανεξαρτήτου ενότητας (π.χ. fashion, food, family).

5.4 Best Vertical / Thematic Sites

Θεματικά Web / Mobile Sites – ανεξάρτητα ή ομίλων εκδόσεων – ή ενότητες media sites. Ενδεικτικές κατηγορίες:

  • Αθλητισμός & Αυτοκίνητο
  • Lifestyle & Φαγητό
  • Μόδα & Ομορφιά
  • Τεχνολογία & Επιχειρηματικότητα
  • Τουρισμός
  • Web Radio

5.5 Non Publisher Media Site

Content Web / Mobile sites από φορείς ή διαφημιζόμενους για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Περιοδικό Marketing Week